10 oktober 2019 - ett föredrag

Gardenjpg 

Om Fysisk aktivitet på recept

.... och om Boxningsträning

som handlar om

2019-05-13_FalljpgFysisk träning för att undvika fall och 2019-05-13_Balanstrningjpg

stärka balans när man är 60+

Föredraget ger en inblick i varför boxningsträning är bra för äldre människor trots att de inte boxas

Föredragshållare:   Pia Rondahl Ericsson, Läkare vid Södersjukhuset i Stockholm

10 års erfarenhet som personlig tränare

Hur boxningsträning går till, 30 minuter med

Niklas Valtonen, tränarprogrammet på GIH

Huvudtränare för Bålsta Boxningsklubb

2019-05-13_Huvudtrnarejpg"De menar nog chefstränare"                                                                                                                                                                                                                                                

Föredrag torsdag 10 oktober 2019

kl 14-16 på Källvägen 18 i Bålsta

Arrangör: Bålsta Parkinsonförening

Anmälan: senast 30 september enligt nedan;

Max 50 platser, ”först till kvarn gäller….”

Föredraget är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe

Anmäl till: Kåre Ericsson tel 0709-663010; kare.ericsson@gmail.com