13 februari 2020 - ett föredrag


"Parkinsons uppkomst och en

potentiellt skyddande effekt av fiskdiet"

Gästföreläsare från

Chalmers tekniska högskola

Divisionen för Biologi och Bioteknik

Doktorand Tony Werner

Denna gång var det dags för föredrag, som hölls utav doktoranden vid Chalmers Tekniska Högskola, Tony Werner. Föredraget handlade om Chalmers upptäckt att det finns en viss skyddande effekt mot uppkomsten av Parkinson om man äter mycket fisk.
Det var många tekniskt avancerade förklaringar utav forskningsresultaten och föredragshållaren pratade lite väl fort. Men i huvudsak kunde vi hänga med på det mesta.

 Proteiner i långa strängar viker sig i bestämda mönster. Ibland viker de sig felaktigt och kladdar ihop sig med andra proteiner i ansamlingar, aggregat. De är avvikande mot kroppens ursprungliga och tillväxer med samma felveckning och blir till sjukdomar t.ex. Parkinson.

 Proteinet alfa-synuklein finns normalt i hjärnan och har en roll för utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Hos personer med Parkinson har proteinet ändrat form genom felveckling.

 I många fall startar dessa processer i magen och förs via en nerv upp till hjärnan.

 Ett specifikt protein Parvalbumin som är vanligt i fisk tycks bidra till att hämma starten av Parkinson. Det sker genom att Parvalbuminet bildar amyloidstrukturer som binder till sig alfa-synuklein och stoppar detta från att bilda skadliga amyloider.

Genom att äta fisk kan man troligtvis senarelägga eller förebygga starten av Parkinson. Mest Parvalbumin får man i sig om man äter Karp eller Sill.

 Vi som redan har Parkinson kan också trösta oss med fisk, för det är mycket omega -3 i fisk och det bidrar i viss utsträckning till nybildandet av hjärnceller.