Månadsmöten våren 2020

Planerade datum och lokal inför vårens möten, följande torsdagar klockan 14-16:

Kommande Mötesdagar Våren 2020:

16 april -  Utflykt med buss.    INSTÄLLD pga Covid-19  !

14 maj  -  Våravslutning Källvägen 18

Genomförda möten 2020


12 mars -  social aktivitet, Källvägen 18

Mötet började med en presentation av Ombudsmannen för äldre och funktionshindrade, Tina Tifensee. Hon presenterade en sammanställning över statistik på de typer av ärenden som hon deltagit i under 2019. 

Sen ägnades en längre session åt planering av nästa månads aktivitet när vi besöker Karolinska Institutet och lyssnar till professor Per Svenningsson. 

Dessutom fikade vi och pratade om allmänna saker som tex Corona virus.


13 februari - Föredrag, se separat flik


16 januari  - Årsmöte Källvägen 18

Pia Ericsson valdes till ordförande; Lars Enkvist valdes till kassör; Kåre Ericsson valdes till sekreterare; 

Sjunne Green valdes till ledamot; Åke Frid ersättare/suppleant; Birgitta Gren valdes till revisorGenomförda möten 2019

Torsdag 2019-12-12
Vi samlades för att äta en måltid tillsammans, men även för att hedra två medlemmar som lämnat oss i november efter en tids sjukdom. 
Anna-Lena hade tagit med nyckelharpan och spelade med julinspiration.

Torsdag 2019-11-14
Vi diskuterade vilken institution vi besöker i april

Torsdag 2019-10-10,

Vi hade två externa föredragshållare. Se under Tidigare Föredrag. 49 var anmälda. 39 kom.

Torsdag 2019-09-12,

Uppstartsmöte för hösten.Ordet gick till alla runt bordet. 

 Och envar förtalte om sin sommar. Där fanns sommarsunt och mindre sunt, som sig bör. Hälsans status laget runt. Man jämförde allt av vikt och det av mindre vikt, som man ju gör. Allt av alla kommenterat och bedömt.

 Där berättades både om sorgligt och om glatt, och om ditt och om datt. Mister Parkinson fanns med som en smygande skugga. Episoder om medicin som glömts och om problem som gömts. Några mindes väl sin sommar, andra fick knölarna gnugga.

 Det knorrades en del om vården, vid kommunens boenden, men också om sånt som gillades och en del i förtroenden. Grannar spelade boule på gården. Vi fikade, Siwans kakor, medan vi kikade, och bad om bästa kakråden.  

 Chokladimpregnerade muffins anades, som med kaffet i magen blandades. Liksom storys från människor man mött och från resor man gjort. Tiden rann fort.

Torsdagen 2019-05-15,

”Säsongsavslutning" i Sigtuna på Humlegården. 

Se under Tidigare Föredrag

Torsdag 2019-04-04,

Källvägen 18 för Månadsmöte med Extern föredragshållare

”Tarmens bakterier -av stor betydelse för vår hälsa”.

Associate professor Elisabeth Norin från Karolinska Institutet.

                         IMG_7337Ajpg  IMG_7335JPG

50 deltagare lyssnade på detta ämne som är mycket aktuellt just nu.

Med erfarenhet från livslång forskning om bakterier i magen beskrevs hur forskningen går till. På ett livfullt sätt fick vi veta hur den inre miljön i kroppen påverkar vår hälsa. Exempel gavs på situationer där den senaste forskningen har revolutionerat behandlingsmetoderna. Man skall naturligtvis hålla sig ren och hålla rent om kring sig. Men man ska göra det med förnuft. En för kliniskt ren miljö försvårar nybildning av bakterier. Vi behöver magens bakterier. De är våra vänner som medverkar till att vi håller oss  friska.

Torsdag 2019-03-07,

Källvägen 18 för Månadsmöte 14-16.

11 medlemmar deltog. Vi hade bjudit in en Arbetsterapeut.

Mötesdagar i höst och vinter beslutade

Planerade Månadsmöten Hösten 2019, alla möten på Källvägen 18:

Torsdag 12 september kl 14-16;  Torsdag 10 oktober kl 14-16;  Torsdag 14 november kl 14-16;  Torsdag 12 december kl 13-16  

Våren 2020:    

Torsdag 16 januari kl 14-16 ; Torsdag 13 februari kl 14-16; Torsdag 12 mars kl 14-16;  Torsdag 16 april kl 14-16;  Torsdag 14 maj kl 13-16

Tidigare möten

Torsdag 2019-02-07, Medborgarhuset/Tornet för Månadsmöte 14-16.

Vi var elva medlemmar som deltog i Månadsmötet för februari. På mötet diskuterade vi vilka personer eller föredragshållare vi önskade bjuda in för kommande möten. Så här ser planerna ut:
-Mars skall vi försöka bjuda in en arbetsterapeut.
-April har vi en föredragshållare
-För maj har vi en föredragshållare
-För hösten siktar vi i första hand på att få till följande två föredrag.
     --Spetspatienter – hjälp till självhjälp för aktiva patienter. Vi kommer försöka att bjuda in Sara Riggare. 
     --Värdet av fysisk träning vid Parkinson och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vår idé är att bjuda in en forskare från KI.
Dessutom fikade vi och hade trevligt.

Tidigare möten

Årsmötet 10 jan 2019; Plats Medborgarhuset/Tornet för Årsmöte 14-16.

Följande personer valdes till medlemmar i nya styrelsen:
Ordförande: Pia Ericsson
Kassör: Lars Enkvist
Övriga ordinarie ledamöter: Karin Enkvist och Kåre Ericsson
Suppleant: Åke Frid
Revisor: Birgitta Green
Revisorssuppleant: Siv Jonsson
Valberedning fram till årsmötet 2020: Mona Björklund och Lillemor Andersson


Tidigare möten - 2018

Torsdag 6 december; Plats: Källvägen 18; Mötesidé: Social aktivitet; Tid: 13-16.
Vi träffades och åt en lunch tillsammans. Kommande aktiviteter diskuterades. Bland annat vilken föredragshållare vi vill bjuda in till mötet i mars. För april har vi redan överenskommit om innehåll.

I decembermörkrets pressade tider, när klapparna skaffas till nära och kära. När boningar putsas och fejas, och tomtar skall grejas och ljusen skall tändas, så lyckades föreningen samlas till en lunch som en höstavslutningsgrej. 

På den sågs Åke och Lisa, Nils-Ove och Sivan,

Mona, Christine samt Benita och Ivan,

Karin utan sin Lasse, han var på språng med sin kör.

Pia med Kåre och Kerstin med Ralf som sig bör.

Där var också förstås, greens Birgitta med sin Sjunne,

gästerna Tina och Susanne icke att glömme.

Det var trevligt och en del dudeli dudelidej

Torsdagen 8 November

Föredrag med Docent Dag Nyholm från Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset som trollband publiken i två timmar. 41 personer lyssnade och ställde frågor. Kaffe och bulle bjöds på i pausen. Vi var på Källvägen 18.

Tisdagen den 9 oktober

C:a 50 åhörare lyssnade till Dr Jenny Nelander Wahlestedt,  forskare vid Institutionen för utvecklings- och regenerativ neurobiologi i Lund. Kaffe dracks och frågorna var många. Vi var på Källvägen 18.

Torsdagen den 13 september

Plats: Borgen, Tornet kl 14 -16
Agenda
Introduktion av ny medlem. Tretton medlemmar var på plats och presenterade sig samt kommenterade sommaren.
Höstens planer stämdes av.
9 oktober är det föredrag av inbjuden talare från Lund. Arrangemanget hålls på Källvägen 18 och ansvar och roller för genomförandet diskuterades. Alternativ lokal om fler än 50 anmäler sig finns.
8 november är det ett seminarium med Docent Dag Nyholm. Också planerat till Källvägen 18 med alternativ Rotundan vid fler än 50 anmälningar. Till detta seminarium har även föreningarna i Västmanland och Norra Sörmland inbjudits.
6 december är det höstfest och medlemmarna kommer bjudas på lunch.
Boxning för Parkinsonsjuka har planerats med Bålsta Boxningsklubb. Elva medlemmar har anmält intresse för en provomgång på tre tillfällen under tre söndagar i höst.Våravslutning Tisdagen den 22 maj

Plats: Källvägen 12, Tid: kl 13 - 16

Säsongsavslutning med lunch och Boule.

20 personer deltog i aktiviteterna.

Stämningen var hög.

 

Månadsmöte Tisdagen den 17 april

Plats: Borgen, Tornet, Tid: kl 14 - 16

Agenda

Beslöts om att vi i höst byter mötesdag till torsdagar.
Vi summerade bra och mindre bra saker med aktiviteten 11 april.
Boxningsklubben har sökt upp oss för att höra om intresse för Parkinsonträning.
Aktiviteten 9 oktober beskrevs.
Vi fick besök av Erik Johansson Avdelningschef för Stöd till Äldre och funktionsnedsatta på kommunen.


Månadsmöte hölls Tisdagen den 13 Mars

Plats: Borgen, Tornet,  Tid: kl 14 - 16

Agenda

Vi gick igenom status för  Talpedagogen. Vi planerade  11 april, världsparkinsondagen och vi diskuterade den nya lokala hemsidan:  balstaparkinson.se

Vi fikade och vi tackade av Nils-Ove Jonsson och hustru Siv för deras lojala och   långvariga engagemang i föreningen.