Tidigare Föredrag 

                                                                   acde5ac7-a690-497a-b231-76ea9bd34f24png

2019-10-10, Föredrag på Källvägen 18 kl 14-16

Hur du förebygger fallskador

Gästtalare var Pia Rondahl Ericsson, läkare vid Södersjukhuset och Niklas Valtonen, tränarprogrammet på GIH, chefstränare för Bålsta Boxningsklubb.

Pia berättade om Fysisk aktivitet på Recept, FaR, och om träning för att undvika fallskador och förbättra sin balans. Hon fick delvis support från Fysioterapeuter från Pomonas Träffpunkten som satt i publiken.

IMG_8229PIPPITVjpg

Pia påpekade hur viktigt det är med fysisk aktivitet för att förebygga många sjukdomar. Man bör aktivera sig minst 150 minuter i veckan om man utför aktiviteten med måttlig intensitet.

Vi gjorde övningar där vi stod.

Boxningsträning

Niklas beskrev boxningsträningen och boxningsklubbens verksamhet. Han fick delvis assistans från Kåre Ericsson som visade hur träningen går till för 60+ are.

Båda förmedlade att man framför allt hade en mycket trivsam stämning vid träningen.

Söndagar kl 1100 till 1200 på Fabriksvägen 2 (ifall du vill ansluta).

IMG_8233NIKLASTVjpg2019-05-15, Föredrag på Humlegården i Sigtuna

Utflykt med bil till Humlegården i Sigtuna

Vi var 15 personer som följde med på denna utflykt. Ytterligare 15 personer från Sigtuna anslöt till föredraget. Humlegården är en rehabiliteringsanläggning för personer med reumatologiska och neurologiska sjukdomar, bl.a. så tar de emot patienter med Parkinson.  På Humlegården har man gemensam träning, måltider och föreläsningar .

Föredragshållare: Vi lyssnade på ett föredrag av Torsten Danfors som är specialistläkare vid Akademiska Sjukhuset och även verksam med forskning inom radiologi på Uppsala Universitet. Två dagar i veckan verkar han på Humlegården.

Föredraget startade med att beskriva vad Parkinsons sjukdom innebär och spekulationer om varför vissa får denna sjukdom medan andra klarar sig. Bl.a. berördes Alfa-synuklein som är en nyupptäckt restprodukt i hjärnan vid vissa sjukdomar, såsom t.ex. vid Parkinson. Forskarnas teorier är numera att om man kunde rensa ut denna restprodukt ur hjärnan så skulle patienten troligtvis hålla sig friskare längre.

Så småningom kom föredraget in på PET-teknik. Hur det går till att använda den tekniken och för vilka patientgrupper den går att använda för att ställa diagnoser.

Man kan med PET-teknik avgöra om det är Parkinson som patienten har. Det möjliggörs genom att tillföra ett radioaktivt ämne som får cirkulera i blodet. Man mäter intensiteten på blodflöde och dopamin med hjälp av detta ämne, genom scanning med PET-kamera. Kameran avslöjar med färgernas hjälp vilken intensitet av olika signalämnen som finns i hjärnan. Denna intensitet fördelar sig olika på olika sjukdomar.

Nedanstående bild exemplifierar detta mellan tre olika sjukdomar, som var och en har snarlika symptom med de övriga, men som är helt olika sjukdomar. 

PETbildpng

Torsten Danfors visade sig vara en mycket pedagogisk föredragshållare. Det mesta som förklarades förstods av alla. Han tackades entusiastiskt av publiken efteråt.

maj_IMG_7498AAjpgFöredragshållaren........     och nedan några av oss som lyssnade

maj_IMG_20190515_123903Bjpg   maj_IMG_20190515_124011Bjpg   maj_IMG_20190515_123910Bjpg   maj_IMG_7493AAjpg   maj_IMG_20190515_123926Bjpg

2019-04-04 på Källvägen 18

Tarmens bakterier – av stor betydelse för vår hälsa

Föreläsare: Elisabeth Norin, Associate professor från Karolinska Institutet och forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.                        

IMG_7337Ajpg  Föredragshållaren        IMG_7335JPG Fullsatt!                                                                           

En forskare med erfarenhet från livslång forskning om bakterier i magen. Här beskrevs först hur forskningen går till. Sedan hur den inre miljön i kroppen påverkar vår hälsa. Exempel gavs på situationer där den senaste forskningen har revolutionerat behandlingsmetoderna. Man skall naturligtvis hålla sig ren och hålla rent om kring sig. Men man ska göra det med förnuft. En för kliniskt ren miljö försvårar nybildning av bakterier. Vi behöver magens bakterier. De är våra vänner som medverkar till att vi håller oss friska.

Personer med svåra tarmproblem kan få dessa behandlade med hjälp av bl.a. en patenterad metod (Karolinska Institutet) för fekalfloratransplantation.                                                                (Bildtext: "Aha Fekalflora")

Fokaliekultur2png

Med hjälp av fekalflora kan man bota en sjuk mage. Om man har en frisk mage ska man bibehålla den frisk. Det gör man om man äter rätt och lever rätt och ser till att variera kosten.                

Ämnet är högeligen aktuellt. De senaste två åren har givits ut flera böcker på svenska om ämnet. Det var därför lätt att få lokalen full. De 50 platserna var slut på lite mer än en vecka. Det kom faktiskt 53 personer.2018-11-08 på Källvägen 18

Två timmar med Docent Dag Nyholm, ett blädderblock och kaffe

Docent Dag Nyholm inledde med att berätta om mikrotabletter. Hur de fungerar och varför de är framtagna. Enligt publikens önskemål kom han att prata om Levodopa i form av "Mikrotabletter". Han gjorde jämförelser med Madopark och andra mediciner med Levodopa. Han berörde Duodopa - infusion, Apomorfin, Agonister. Problem med blodtryck när man har Parkinson diskuterades. Erfarenhetsutbyte av olika medicineringar och behandlingsalternativ var en del av dialogen. Dag Nyholm betonade betydelsen av fysisk aktivitet och lovordade boxningsträning.

Frågor från publiken besvarades med förklaringar på blädderblock och muntliga beskrivningar.

Det var stundtals "högt i tak". Dag Nyholm är en pedagogisk och underhållande föredragshållare. Publiken var entusiastisk. 41 personer deltog. 12 av dessa var från Västerås (Västmanlandsföreningen). Några få var från Enköping. Övriga var Bålstabor.

Arrangör:   Bålsta Parkinsonförening som även bjöd på kaffe med bulle.

Dag Nyholm är docent vid Institutionen för neurovetenskap, Neurologi, vid Uppsala universitet. Forskningen rör mestadels området rörelsestörningar, särskilt Parkinsons sjukdom. Docent Dag Nyholm är även specialistläkare i neurologi och är verksam på Akademiska Sjukhuset.

Fullsatt som vanligt
Docent Dag Nyholm

Seminarier om Stamceller

Oktober 2018  

Reparation av nervceller på Parkinsonsjuka

Föreningen hade 9 oktober en gästforskare från Lund på besök som redogjorde för situationen inför ett kommande projekt. 2019 och 2020, under ledning av Institutionen för utvecklings- och regenerativ neurobiologi, görs en klinisk studie för att ta fram en alternativ behandlingsmetod mot Parkinsons sjukdom, och så småningom göra den tillgänglig för världen.

De botar inte sjukdomen, men de angriper sjukdomens själva kärna. Reparerar hjärnan genom en transplantation av nya dopaminproducerande nervceller i hjärnan. När dessa nya celler är på plats i hjärnan tar de över dopaminproduktionen, och patienten kan, om alla förutsättningar är rätt, leva ett normalt liv med ett minimum av medicin. Nervcellerna som transplanteras har framodlats från embryonala stamceller.

På lång sikt kommer man även att kunna odla nervcellerna från hudceller med ny metod.

Föredragshållare var Dr Jenny Nelander Wahlestedt som är forskare vid Institutionen för utvecklings- och regenerativ neurobiologi i Lund. Hon beskrev på ett populärvetenskapligt sätt var de står med projektet idag. Vi som lyssnade förstod att många överväganden återstår innan de första patienterna får sina transplantationer. Föredragshållaren trodde att man borde kunde vara igång med de första patienterna under andra halvåret 2019. Detta är forskning i vetenskapens absoluta framkant.  

46 personer närvarade vid föredraget som hölls i föreningslokalen på Källvägen 18. Som vanligt bjöds deltagarna på kaffe under föredraget.

Varför seminarier om stamceller?

Vår idè är enligt följande:

Vad finns det för nya områden som medicinskt kan förbättra situationen för Parkinsonsjuka och som man inte får vetskap om via de inarbetade behandlingsvägarna? Ett av de mest spännande svaren på den frågan är en ny fråga. Kan jag byta ut mina degenererade nervceller till nya fungerande celler istället för att äta mer och mer medicin?

Då blir svaret att 2006, upptäckte Professor Shinya Yamanaka hur en intakt, specialiserad cell från en mus kunde återföras till att bli en omogen stamcell. För det fick han Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2012.

Denna upptäckt gör att man kan skrapa ett antal hudceller från min arm, omvandla dessa till stamceller och sedan, odla dem till hjärnceller. Mina hjärnceller. Därefter transplantera dem till min hjärna och låta mina nya hjärnceller ersätta mina sjuka celler så att jag blir frisk!

Åtminstone i teorin, det återstår några år innan denna teknik är kommersiellt tillämpbar för alla.

Kring denna idè har vi hållit två seminarier tidigare:

Den första i mars 2017. Då föreläste doktorn i medicinsk vetenskap, Jesper Ericsson om vad stamceller är och varför det är ett så intressant forskningsfält.

Det andra tillfället var 13 februari 2018. Då hade Parkinsonföreningen i Bålsta en stamcellsforskare inbjuden från Professor Anna Falks laboratorium vid Karolinska Institutet (dr Malin Kele) för att berätta om de senaste resultaten kring cellterapi och stamcellsforskning med fokus kring neurologiska sjukdomar. Föredraget rubricerades ”Odla hjärna” och handlade om hur man framställer hjärnceller och vad de används till.

Anna Falklaboratoriet hittar du här: https://ki.se/en/neuro/falk-laboratory

Vill du veta mer om forskningen i Lund?

Här hittar du till Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, cellterapi för Parkinsons sjukdom:  https://www.med.lu.se/wnc/cell_therapy_for_parkinson_s_disease