BålstaBladet om boxning 6 okt 2018




Nedan

Odla hjärna 13 februari

Artiklarna från vårt eget arrangemang med en forskare från Karolinska Institutet.



Två artiklar ur Reflex nr 1, 2018, ett magasin från Neuroförbundet

Den första artikeln (här till vänster) finns på sidan 21 och är ett klipp ur ett större program med anledning av Lunds universitets 350-års jubileum och handlar om att få fram effektiva behandlingar mot Parkinson.

Den andra artikeln finns på sid 39 i Reflex och beskriver en patients upplevelse av en operation där hon fått ett hjärninplantat som behandling för sin Parkinson. Se nedan.

Källa:Reflex Magasin /NEURO
ArtikelBålstaBladet.pdf
ArtikelEP.pdf